ZAMKNIJ

/

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady i procedury Enabot („my”, „nasz” lub „nas”) dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania twoich informacji na enabot.com oraz usługach, funkcjach, treściach, aplikacjach i produktach, które oferty (łącznie „Aplikacja”). Korzystając z usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przekazywanie, manipulowanie, przechowywanie, ujawnianie i inne wykorzystanie twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych („Dane osobowe”) gromadzonych podczas korzystania lub uzyskiwania dostępu do witryny internetowej enabot.com. Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania i wiadomości e-mail.

Inne gromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności lub w dedykowanym tekście objaśniającym kontekstowo z gromadzeniem Danych Osobowych.

• Dane Osobowe mogą być dobrowolnie przekazywane przez Użytkownika lub gromadzone

automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

• Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez

właściciele usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, chyba że określono inaczej

poza tym służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętania ich preferencji, m.in

wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez Użytkownika.

• Niepodanie niektórych Danych Osobowych może to uniemożliwić

Aplikacja do świadczenia swoich usług.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Aplikacji i oświadcza, że ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając w ten sposób Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

ANALITYKA GOOGLE (GOOGLE)

Google Analytics to usługa analizy sieci udostępniana przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, przygotowywania raportów na temat jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

• Google może wykorzystywać zebrane dane osobowe do kontekstualizacji i

personalizować reklamy własnej sieci reklamowej.

• Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

• Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out

INTERAKCJA Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI I PLATFORMAMI

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. • Interakcja i informacje uzyskiwane przez tę Aplikację zawsze podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.

• Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może ona nadal zbierać dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

• Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out

Przycisk Tweet na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter)

• Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Twitter udostępnianym przez firmę Twitter Inc.

• Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

• Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook)

• Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Facebook udostępnianym przez firmę Facebook, Inc.

• Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

• Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

WYŚWIETLANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny i interakcję z nimi. Ten rodzaj usługi może nadal zbierać dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Widżet Instagram (Instagram Inc.)

• Instagram to usługa wizualizacji obrazów świadczona przez firmę Instagram, Inc., która umożliwia tej witrynie umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

• Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

• Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

Widżet wideo YouTube (Google Inc.)

• YouTube to usługa wyświetlania treści wideo zarządzana przez firmę Google Inc., która umożliwia tej aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.

• Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

• Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

REKLAMA

Aby pomóc nam dostarczać reklamy (remarketing), mierzyć ich skuteczność i dostosowywać je do Ciebie w oparciu o kryteria, takie jak Twoja aktywność w naszej aplikacji, używamy plików cookie i pikseli, aby dostosowywać reklamy i mierzyć ich skuteczność. Korzystając z tych technologii, możemy wyświetlać Ci reklamy i oceniać ich skuteczność. Pomaga nam to dostarczać wysokiej jakości reklamy i treści, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.

• Jeśli chcesz zmienić sposób, w jaki gromadzimy dane o Tobie na Twitterze, przejdź do ustawień konta na Twitterze, ustawień przeglądarki Do Not Track oraz opcji rezygnacji z reklam na Twitterze.

• Nasi zewnętrzni dostawcy reklam, w tym Google Analytics dla reklamodawców displayowych, również wykorzystują te technologie do celów marketingowych w naszym imieniu, w tym do dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach i mierzenia ich skuteczności.

• Jeśli nie chcesz, aby nasi dostawcy reklam wykorzystywali Twoje wizyty w witrynach Twittera do wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszym imieniu, możesz zrezygnować, korzystając z ustawienia przeglądarki Nie śledź.

• Możesz również zrezygnować z Google Analytics, instalując dodatek Google do przeglądarki blokujący reklamy i zrezygnować z reklam Google opartych na zainteresowaniach, korzystając z ustawień reklam Google. Aby zrezygnować z reklam opartych na aktywności na Facebooku, przejdź do ustawień reklam na Facebooku.

ZARZĄDZANIE ADRESAMI E-MAIL I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

Usługi te umożliwiają zarządzanie bazą danych subskrybowanych kontaktów e-mail w celu komunikowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługi służą do zbierania danych dotyczących daty i godziny przeglądania poczty przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z pocztą przychodzącą, np. poprzez klikanie w linki zawarte w wiadomości e-mail.

MailChimp

• MailChimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości dostarczana przez The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanu Georgia. Gromadzone dane osobowe: Adres e-mail.

• Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH

DZIAŁANIA PRAWNE

Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, ta Aplikacja może dostarczać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie. DZIENNIKI I KONSERWACJA SYSTEMU W celu obsługi i konserwacji ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą aplikacją (logi systemowe) lub wykorzystywać do tego celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można w dowolnym momencie uzyskać od Administratora Danych. Proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi na końcu niniejszej Polityki prywatności.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają prawo w każdej chwili wiedzieć, czy ich Dane Osobowe są przechowywane oraz mogą zwrócić się do Administratora w celu poznania ich treści i pochodzenia, zweryfikowania ich prawidłowości lub żądania ich uzupełnienia, usunięcia, aktualizacji lub sprostowania lub do ich przekształcenia w anonimowy format lub do zablokowania jakichkolwiek danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Żądania należy kierować do Administratora danych na dane kontaktowe podane poniżej. Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”. Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w niniejszej Polityce Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać od Administratora Danych usunięcia Danych Osobowych. O ile nie wskazano inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych, które Administrator Danych ma na temat Użytkowników.

INFORMACJE O NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR I WŁAŚCICIEL DANYCH info@enabot.com Gratulacje! Dotarłeś do końca. Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Polityki prywatności.