UZAVŘÍT

Doložka

Podmínky použití

 

Úvod:

Před použitím služeb se prosím ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli našim podmínkám, zejména podmínkám uvedeným tučně/tučně podtrženým. Měli byste si je pozorně přečíst a po úplném pochopení používat naše produkty a služby. Pokračováním v používání našich produktů a služeb souhlasíte s obsahem našich podmínek. Upozorňujeme, že naše Podmínky čas od času přezkoumáme, takže příslušná opatření budou odpovídajícím způsobem změněna. Žádáme vás, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, abyste se ujistili, že vždy znáte nejnovější verzi těchto Podmínek a rozumíte jim.

 

Účel a obsah webu:

Veškeré informace a materiály na webových stránkách jsou prezentovány za účelem poskytování informací o našich produktech a službách, které poskytujeme.

Webová stránka může obsahovat informace o našich celosvětových produktech a službách, z nichž ne všechny jsou dostupné na každém místě. Odkaz na naše produkty nebo službu neznamená, že produkt nebo služba jsou nebo budou dostupné ve vaší lokalitě.

 

Rozsah služeb:

Naše produkty a služby jsou použitelné pro osoby ve věku 18 a více let, musíte mít alespoň 18 let, abyste mohli využívat naše produkty a služby. Před přijetím těchto podmínek jste učinili následující prohlášení a záruky: (a) je vám již 18 let. (b) Používání našich produktů a služeb je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy (včetně, ale nejen, zákonů a předpisů v místě nákupu a použití atd.)

 

Uživatelský obsah:

Uvědomte si prosím, že kdykoli zveřejníte komentáře na našich webových stránkách, informace mohou být přístupné ostatním uživatelům.

Enabot si nenárokuje žádná vlastnická práva na text, soubory, obrázky nebo jakýkoli jiný materiál, který můžete zveřejnit na webových stránkách. Po zveřejnění vašeho uživatelského obsahu na našich webových stránkách nám tímto udělujete licenci k používání vašeho obsahu na webových stránkách nebo platformě třetí strany a jejich prostřednictvím, dokud svůj uživatelský obsah z webových stránek neodstraníte.

Webová stránka nabízí uživatelům možnost vytvořit si osobní účet poskytnutím určitých informací. V takovém případě budete vyzváni k výběru e-mailové adresy a hesla. Jste plně odpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla. Jste výhradně odpovědní za veškeré použití svého účtu.

Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakýkoli nezákonný, výhružný, obscénní, skandální, urážlivý materiál nebo jakýkoli materiál, který by byl považován za trestný čin, vedl k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušoval jakýkoli zákon.

Enabot si vyhrazuje právo odstranit jakékoli informace nebo materiály zveřejněné nebo přenášené kýmkoli, kdo porušuje tato pravidla.

 

Práva k duševnímu vlastnictví:

Je vám udělena omezená licence k přístupu a používání webové stránky a obsahu webové stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části obsahu webové stránky, ke které jste řádně získali přístup, pouze pro vaše osobní, nekomerční použití.

 

Soukromí:

Záleží nám na vašem soukromí a ochraně vašich osobních údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

 

Rozhodné právo:

Tyto podmínky použití a jakékoli samostatné smlouvy, které vám poskytneme, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Hongkongu.

 

Servisní přístup:

I když se Enabot snaží, aby byla webová stránka normálně 24 hodin denně, nenese odpovědnost, pokud bude z jakéhokoli důvodu nedostupná kdykoli nebo po jakoukoli dobu.

Přístup na webové stránky může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby nebo opravy nebo z důvodů, které jsou mimo kontrolu.

 

Kontaktní informace:

Dotazy ohledně Podmínek použití nám zasílejte na ebo@enabot.com

Název společnosti: Fuzhi Technology (Shenzhen)Co. , Ltd.
Adresa společnosti: Pokoj 302, budova 10, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen, Guangdong, Čína. 518 000
TEL: 86-0755-89365521

Název společnosti: WeHome Technology Company Limited,
Adresa společnosti: FLAT A, 12/F, KIU FU COMM BLDG, 300 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG KONG

 

Číslo obchodního rejstříku:

2856227