UZAVŘÍT

/

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy společnosti Enabot („my“, „naše“ nebo „nás“) týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací na webu enabot.com a služeb, funkcí, obsahu, aplikací a produktů, které nabídka (souhrnně „aplikace“). Používáte-li služby, souhlasíte se shromažďováním, přenosem, manipulací, ukládáním, zpřístupňováním a jiným použitím vašich informací, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

TYPY SBÍRANÝCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají nakládání s osobními údaji („osobní údaje“) shromážděnými při používání nebo přístupu na web enabot.com. Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: soubory cookie, údaje o používání a e-mail.

Další shromažďované osobní údaje mohou být popsány v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve vyhrazeném vysvětlujícím textu v kontextu se shromažďováním osobních údajů.

• Osobní údaje mohou být Uživatelem volně poskytovány nebo shromažďovány

automaticky při používání této aplikace.

• Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo společností

vlastníků služeb třetích stran používaných touto aplikací, pokud není uvedeno jinak

jinak slouží k identifikaci uživatelů a zapamatování jejich preferencí, pro

jediným účelem poskytování služby požadované Uživatelem.

• Neposkytnutí určitých osobních údajů to může znemožnit

Aplikace pro poskytování svých služeb.

Uživatel přebírá odpovědnost za Osobní údaje třetích stran zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této Aplikace a prohlašuje, že má právo je sdělovat nebo vysílat, čímž zbavuje Správce údajů veškeré odpovědnosti.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Google využívá shromážděné osobní údaje ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o svých aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.

• Google může shromážděné Osobní údaje použít k uvedení do kontextu a

personalizovat reklamy vlastní reklamní sítě.

• Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

• Místo zpracování : USA – Zásady ochrany osobních údajů – Opt Out

INTERAKCE S EXTERNÍMI SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI A PLATFORMAMI

Tyto služby umožňují interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této Aplikace. • Interakce a informace získané touto aplikací vždy podléhají nastavení soukromí uživatele pro každou sociální síť.

• Pokud je nainstalována služba umožňující interakci se sociálními sítěmi, může stále shromažďovat údaje o provozu pro stránky, kde je služba nainstalována, i když ji Uživatelé nepoužívají.

• Místo zpracování : USA – Zásady ochrany osobních údajů – Opt Out

Tlačítko tweetu na Twitteru a sociální widgety (Twitter)

• Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety jsou služby umožňující interakci se sociální sítí Twitter poskytovanou společností Twitter Inc.

• Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

• Místo zpracování : USA – Zásady ochrany osobních údajů

Tlačítko To se mi líbí na Facebooku a sociální widgety (Facebook)

• Tlačítko To se mi líbí na Facebooku a sociální widgety jsou služby umožňující interakci se sociální sítí Facebook poskytovanou společností Facebook, Inc.

• Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

• Místo zpracování : USA – Zásady ochrany osobních údajů

ZOBRAZOVÁNÍ OBSAHU Z EXTERNÍCH PLATFORM

Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek tohoto webu a komunikovat s nimi. Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o provozu na webu pro stránky, kde je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Instagram Widget (Instagram Inc.)

• Instagram je služba vizualizace obrázků poskytovaná společností Instagram, Inc., která umožňuje této webové stránce začlenit obsah tohoto druhu na její stránky.

• Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

• Místo zpracování : Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů

YouTube Video Widget (Google Inc.)

• YouTube je služba zobrazování videoobsahu spravovaná společností Google Inc., která umožňuje této aplikaci integrovat takový obsah do jejích stránek.

• Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

• Místo zpracování : Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů

REKLAMNÍ

Abychom nám pomohli zobrazovat reklamy (remarketing), měřit jejich výkon a učinit je pro vás relevantnějšími na základě kritérií, jako je vaše aktivita v naší aplikaci, používáme soubory cookie a pixely k přizpůsobení reklam a měření jejich výkonu. Pomocí těchto technologií vám můžeme zobrazovat reklamy a vyhodnocovat jejich efektivitu. To nám pomáhá poskytovat vysoce kvalitní reklamy a obsah, který by pro vás mohl být zajímavější.

• Pokud byste chtěli změnit způsob, jakým o vás na Twitteru shromažďujeme údaje, navštivte nastavení účtu Twitter, nastavení prohlížeče Do Not Track a možnosti odhlášení reklam Twitteru.

• Naši externí poskytovatelé reklam, včetně Google Analytics pro inzerenty v reklamní síti, využívají tyto technologie také k marketingu naším jménem, včetně zobrazování zájmově orientovaných reklam a měření jejich výkonu.

• Pokud nechcete, aby naši poskytovatelé reklamy používali vaše návštěvy webových stránek Twitter k tomu, aby vám naším jménem zobrazovali personalizované reklamy, můžete se odhlásit pomocí nastavení prohlížeče Do Not Track.

• Můžete se také odhlásit ze služby Google Analytics instalací doplňku prohlížeče Google pro odhlášení a odhlásit se ze zájmově orientovaných reklam Google pomocí Nastavení reklam Google. Chcete-li se odhlásit z reklam založených na aktivitě na Facebooku, přejděte do Nastavení reklam na Facebooku.

SPRÁVA E-MAILOVÝCH ADRES A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

Tyto služby umožňují spravovat databázi e-mailových kontaktů založených na předplatném pro komunikaci s Uživatelem prostřednictvím e-mailu. Služby slouží ke shromažďování údajů o datu a čase, kdy si uživatel prohlíží e-mail, a také o tom, kdy uživatel interaguje s příchozí poštou, například kliknutím na odkazy obsažené v e-mailu.

MailChimp

• MailChimp je služba správy e-mailových adres a odesílání zpráv poskytovaná společností The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, společností s ručením omezeným ve státě Georgia. Shromažďované osobní údaje: E-mailová adresa.

• Místo zpracování : Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O SBĚRU ÚDAJŮ

LEGÁLNÍ AKCE

Kromě informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace na vyžádání poskytnout Uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů. SYSTÉMOVÉ PROTOKOLY A ÚDRŽBA Pro účely provozu a údržby může tato Aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (Systémové protokoly) nebo k tomuto účelu používat jiné Osobní údaje (jako je IP adresa).

INFORMACE NEOBSAŽENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bližší podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od Správce údajů. Podívejte se prosím na kontaktní informace na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

PRÁVA UŽIVATELŮ

Uživatelé mají právo kdykoli vědět, zda byly jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby se dozvěděli o jejich obsahu a původu, ověřili si jejich správnost nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu. , nebo k jejich přeměně do anonymního formátu nebo k zablokování jakýchkoli údajů uchovávaných v rozporu se zákonem, jakož i k tomu, aby se postavili proti jejich zpracování z jakýchkoli oprávněných důvodů. Žádosti by měly být zaslány správci údajů na níže uvedené kontaktní údaje. Tato aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“. Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, respektuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, a to oznámením svým uživatelům na této stránce. Důrazně se doporučuje často kontrolovat tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole. Pokud uživatel vznese námitky proti jakékoli změně těchto zásad ochrany osobních údajů, musí přestat používat tuto aplikaci a může požádat správce údajů o vymazání osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se v té době aktuální zásady ochrany osobních údajů na všechny osobní údaje, které má správce údajů o uživatelích.

INFORMACE O TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE A VLASTNÍK DAT info@enabot.com Gratulujeme! Došel jsi na konec. Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů.