ATT STÄNGA

/

Klausul

Villkor

 

Introduktion:

Innan du använder tjänsterna, se till att läsa och förstå våra villkor, särskilt villkoren i fetstil/fet understruken. Du bör läsa dem noggrant och använda våra produkter och tjänster efter fullständig förståelse. Genom att fortsätta använda våra produkter och tjänster godkänner du innehållet i våra villkor. Observera att vi kommer att granska våra villkor då och då, så relevanta åtgärder kommer att ändras i enlighet med detta. Vi ber dig att besöka denna sida regelbundet för att säkerställa att du alltid är medveten om och förstår den senaste versionen av dessa villkor.

 

Webbplatsens syfte och innehåll:

All information och material på webbplatsen presenteras i syfte att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Webbplatsen kan innehålla information om våra globala produkter och tjänster, som inte alla är tillgängliga på alla platser. En hänvisning till våra produkter eller tjänster innebär inte att produkten eller tjänsten är eller kommer att finnas tillgänglig på din plats.

 

Omfattning av tjänster:

Våra produkter och tjänster är tillämpliga på personer som är 18 år eller äldre, du måste vara minst 18 år för att kunna njuta av våra produkter och tjänster. Innan du accepterar dessa villkor har du gjort följande uttalanden och garantier: (a) du är redan 18 år gammal. (b) Användningen av våra produkter och tjänster är i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive men inte begränsat till lagar och förordningar på platsen för inköp och användning, etc.)

 

Användarinnehåll:

Var medveten om att när du postar kommentarer på vår webbplats kan informationen vara tillgänglig för andra användare.

Enabot gör inte anspråk på någon äganderätt till text, filer, bilder eller annat material som du kan lägga ut på webbplatsen. Efter att ha lagt upp ditt användarinnehåll på vår webbplats, ger du oss härmed en licens att använda ditt innehåll på och genom webbplatsen eller en tredjepartsplattform tills du tar bort ditt användarinnehåll från webbplatsen.

Webbplatsen erbjuder möjlighet för användare att skapa ett personligt konto genom att tillhandahålla viss information. I sådana fall måste du välja en e-postadress och ett lösenord. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord. Du är ensam ansvarig för all användning av ditt konto.

Du är förbjuden att publicera eller överföra något olagligt, hotfullt, obscent, skandalöst, ärekränkande material eller något material som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag.

Enabot förbehåller sig rätten att ta bort all information eller material som postats eller överförts av någon som bryter mot dessa regler.

 

Immateriella rättigheter:

Du beviljas en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och webbplatsens innehåll och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av webbplatsens innehåll som du har fått tillgång till enbart för personligt bruk, icke-kommersiellt bruk.

 

Integritet:

Vi bryr oss om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Läs vår integritetspolicy.

 

Gällande lag:

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Hong Kong.

 

Tjänståtkomst:

Även om Enabot strävar efter att webbplatsen normalt är 24 timmar om dygnet, kommer den inte att hållas ansvarig om den av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period.

Tillgången till webbplatsen kan tillfälligt stängas av och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker utanför kontroll.

 

Kontaktinformation:

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på ebo@enabot.com

Företagsnamn: Fuzhi Technology (Shenzhen)Co. , Ltd.
Företagsadress: Room 302, Building 10, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen, Guangdong, Kina. 518 000
TEL:86-0755-89365521

Företagsnamn: WeHome Technology Company Limited,
Företagsadress: FLAT A, 12/F, KIU FU COMM BLDG, 300 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG KONG

 

Handelsregisternummer:

2856227