/

khoản

Điều khoản sử dụng

Giới thiệu:

Trước khi sử dụng dịch vụ, vui lòng đảm bảo đọc và hiểu Điều khoản của chúng tôi, đặc biệt là các điều khoản được in đậm/gạch chân đậm. Bạn nên đọc kỹ và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sau khi đã hiểu đầy đủ. Bằng cách tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với nội dung Điều khoản của chúng tôi. Xin lưu ý rằng đôi khi chúng tôi sẽ xem xét Điều khoản của mình nên các biện pháp liên quan sẽ được thay đổi tương ứng. Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn truy cập trang này thường xuyên để đảm bảo bạn luôn biết và hiểu phiên bản mới nhất của Điều khoản này.

Mục đích và nội dung của trang web:

Tất cả thông tin và tài liệu trên trang web được trình bày nhằm mục đích cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Trang web có thể chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới của chúng tôi, không phải tất cả thông tin đều có sẵn ở mọi địa điểm. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang hoặc sẽ có sẵn tại địa điểm của bạn.

Phạm vi dịch vụ:

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên, bạn phải ít nhất 18 tuổi mới có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trước khi chấp nhận Điều khoản này, bạn đã đưa ra những tuyên bố và đảm bảo sau: (a) bạn đã 18 tuổi. (b) Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định tại nơi mua và sử dụng, v.v.)

Nội dung người dùng:

Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn đăng bình luận trên trang web của chúng tôi, những người dùng khác có thể truy cập được thông tin đó.

Enabot không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với văn bản, tệp, hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn có thể đăng trên trang web. Sau khi đăng nội dung người dùng của bạn lên trang web của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng nội dung của bạn trên và thông qua trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba cho đến khi bạn xóa nội dung người dùng của mình khỏi trang web.

Trang web cung cấp khả năng cho người dùng tạo tài khoản cá nhân bằng cách cung cấp một số thông tin nhất định. Trong trường hợp đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn địa chỉ email và mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng tài khoản của mình.

Bạn bị cấm đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, tục tĩu, bê bối, bôi nhọ hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

Enabot có quyền xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được đăng hoặc truyền bởi bất kỳ ai vi phạm các quy tắc này.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Bạn được cấp giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web cũng như nội dung trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của nội dung trang web mà bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Sự riêng tư:

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Luật chi phối:

Các Điều khoản sử dụng này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ chịu sự điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Hồng Kông.

Truy cập dịch vụ:

Mặc dù Enabot nỗ lực để trang web hoạt động bình thường 24 giờ một ngày nhưng Enabot sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web không thể truy cập vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Việc truy cập vào trang web có thể bị đình chỉ tạm thời và không có thông báo trong trường hợp hệ thống bị lỗi, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát.

Thông tin liên lạc:

Các câu hỏi về Điều khoản sử dụng vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ ebo@enabot.com

Tên công ty: Fuzhi Technology (Thâm Quyến) Co. , Công ty TNHH
Địa chỉ công ty: Phòng 302, Tòa nhà 10, Trung tâm Doanh nhân và Đổi mới Thanh niên Qianhai Thâm Quyến-Hồng Kông, Khu hợp tác Qianhai Thâm Quyến-Hồng Kông,
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. 518000
ĐT: 86-0755-89365521

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ WeHome,
Địa chỉ công ty: FLAT A, 12/F, KIU FU COMM BLDG, 300 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG KONG