/

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và quy trình của Enabot (“chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trên enabot.com cũng như các dịch vụ, tính năng, nội dung, ứng dụng và sản phẩm mà chúng tôi ưu đãi (gọi chung là “Ứng dụng”). Khi bạn sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển giao, thao túng, lưu trữ, tiết lộ và các mục đích sử dụng khác đối với thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

LOẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) được thu thập khi bạn đang sử dụng hoặc truy cập trang web enabot.com. Trong số các loại Dữ liệu Cá nhân mà Ứng dụng này tự thu thập hoặc thông qua bên thứ ba, có: Cookie, Dữ liệu sử dụng và Email.

Dữ liệu cá nhân khác được thu thập có thể được mô tả trong các phần khác của Chính sách quyền riêng tư này hoặc bằng văn bản giải thích chuyên dụng theo ngữ cảnh với việc thu thập Dữ liệu cá nhân.

• Dữ liệu Cá nhân có thể được Người dùng cung cấp miễn phí hoặc được thu thập

tự động khi sử dụng Ứng dụng này.

• Bất kỳ việc sử dụng cookie nào – hoặc các công cụ theo dõi khác – bởi Ứng dụng này hoặc bởi

chủ sở hữu dịch vụ của bên thứ ba được Ứng dụng này sử dụng, trừ khi có quy định

mặt khác, dùng để xác định Người dùng và ghi nhớ các tùy chọn của họ, để

mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Người dùng.

• Việc không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân nhất định có thể khiến việc này không thể thực hiện được

Ứng dụng để cung cấp dịch vụ của mình.

Người dùng chịu trách nhiệm về Dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba được xuất bản hoặc chia sẻ thông qua Ứng dụng này và tuyên bố có quyền truyền đạt hoặc phát sóng chúng, do đó miễn trừ mọi trách nhiệm cho Người kiểm soát dữ liệu.

GOOGLE PHÂN TÍCH (GOOGLE)

Google Analytics là dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google sử dụng Dữ liệu cá nhân được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Ứng dụng này, chuẩn bị báo cáo về các hoạt động của Ứng dụng và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google.

• Google có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân được thu thập để ngữ cảnh hóa và

cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

• Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và dữ liệu sử dụng.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách quyền riêng tư – Chọn không tham gia

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MẠNG VÀ NỀN TẢNG XÃ HỘI BÊN NGOÀI

Các dịch vụ này cho phép tương tác với mạng xã hội hoặc các nền tảng bên ngoài khác trực tiếp từ các trang của Ứng dụng này. • Sự tương tác và thông tin mà Ứng dụng này thu được luôn tuân theo cài đặt quyền riêng tư của Người dùng cho từng mạng xã hội.

• Nếu một dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội được cài đặt, dịch vụ đó vẫn có thể thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập cho các trang nơi dịch vụ được cài đặt, ngay cả khi Người dùng không sử dụng dịch vụ đó.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách quyền riêng tư – Chọn không tham gia

Nút Tweet Twitter và các tiện ích xã hội (Twitter)

• Nút Tweet Twitter và các tiện ích xã hội là các dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội Twitter do Twitter Inc. cung cấp.

• Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và dữ liệu sử dụng.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách bảo mật

Nút Thích trên Facebook và Tiện ích xã hội (Facebook)

• Nút Thích trên Facebook và các tiện ích xã hội là các dịch vụ cho phép tương tác với mạng xã hội Facebook do Facebook, Inc. cung cấp.

• Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và dữ liệu sử dụng.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách bảo mật

HIỂN THỊ NỘI DUNG TỪ NỀN TẢNG BÊN NGOÀI

Loại dịch vụ này cho phép bạn xem nội dung được lưu trữ trên các nền tảng bên ngoài trực tiếp từ các trang của Trang web này và tương tác với chúng. Loại dịch vụ này vẫn có thể thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập web cho các trang nơi dịch vụ được cài đặt, ngay cả khi Người dùng không sử dụng dịch vụ đó.

Tiện ích Instagram (Instagram Inc.)

• Instagram là một dịch vụ hiển thị hình ảnh do Instagram, Inc. cung cấp, cho phép trang web này kết hợp nội dung loại này trên các trang của mình.

• Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và dữ liệu sử dụng.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách bảo mật

Tiện ích Video YouTube (Google Inc.)

• YouTube là dịch vụ hiển thị nội dung video do Google Inc. quản lý, cho phép ứng dụng này tích hợp nội dung đó vào các trang của nó.

• Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và dữ liệu sử dụng.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách bảo mật

QUẢNG CÁO

Để giúp chúng tôi phân phối quảng cáo (tiếp thị lại), đo lường hiệu suất của chúng và làm cho chúng phù hợp hơn với bạn dựa trên các tiêu chí như hoạt động của bạn trong ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie và pixel để điều chỉnh quảng cáo và đo lường hiệu suất của chúng. Bằng cách sử dụng những công nghệ này, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo và đánh giá tính hiệu quả của chúng. Điều này giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo và nội dung chất lượng cao có thể khiến bạn thú vị hơn.

• Nếu bạn muốn thay đổi cách chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn trên Twitter, hãy truy cập cài đặt tài khoản Twitter, cài đặt trình duyệt Không theo dõi và các lựa chọn từ chối quảng cáo của Twitter.

• Các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm Google Analytics dành cho Nhà quảng cáo hiển thị hình ảnh, cũng thay mặt chúng tôi sử dụng các công nghệ này để tiếp thị, bao gồm cả việc phân phối quảng cáo dựa trên sở thích và đo lường hiệu suất của chúng.

• Nếu bạn không muốn các nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi sử dụng các lượt truy cập của bạn vào các trang web Twitter để thay mặt chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt Không theo dõi của mình.

• Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt chọn không tham gia của Google và không tham gia các quảng cáo Google dựa trên sở thích bằng cách sử dụng Cài đặt quảng cáo của Google. Để từ chối quảng cáo dựa trên hoạt động trên Facebook, hãy truy cập Cài đặt quảng cáo trên Facebook của bạn.

QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ GỬI TIN NHẮN

Các dịch vụ này cho phép quản lý cơ sở dữ liệu về các liên hệ email dựa trên đăng ký để liên lạc với Người dùng qua email. Các dịch vụ được sử dụng để thu thập dữ liệu liên quan đến ngày và giờ Người dùng xem thư cũng như khi Người dùng tương tác với thư đến, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào các liên kết có trong email.

MailChimp

• MailChimp là dịch vụ quản lý địa chỉ email và gửi tin nhắn được cung cấp bởi The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Bang Georgia. Dữ liệu cá nhân được thu thập: Địa chỉ email.

• Nơi xử lý: Hoa Kỳ – Chính sách bảo mật

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ THU THẬP DỮ LIỆU

HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ

Ngoài thông tin có trong Chính sách quyền riêng tư này, Ứng dụng này có thể cung cấp cho Người dùng thông tin bổ sung và theo ngữ cảnh liên quan đến các dịch vụ cụ thể hoặc việc thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân theo yêu cầu. NHẬT KÝ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Vì mục đích vận hành và bảo trì, Ứng dụng này và mọi dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập các tệp ghi lại sự tương tác với Ứng dụng này (Nhật ký hệ thống) hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân khác (chẳng hạn như Địa chỉ IP) cho mục đích này.

THÔNG TIN KHÔNG CÓ TRONG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY

Người kiểm soát dữ liệu có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc thu thập hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên hệ ở cuối Chính sách quyền riêng tư này.

QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người dùng có quyền, bất cứ lúc nào, biết liệu Dữ liệu cá nhân của họ đã được lưu trữ hay chưa và có thể tham khảo ý kiến của Bên kiểm soát dữ liệu để tìm hiểu về nội dung và nguồn gốc của chúng, để xác minh tính chính xác của chúng hoặc yêu cầu bổ sung, hủy bỏ, cập nhật hoặc sửa chữa chúng. , hoặc để chuyển đổi sang định dạng ẩn danh hoặc để chặn bất kỳ dữ liệu nào được lưu giữ vi phạm pháp luật, cũng như phản đối việc xử lý chúng vì bất kỳ và tất cả các lý do chính đáng. Yêu cầu phải được gửi đến Bộ điều khiển dữ liệu theo thông tin liên hệ được nêu bên dưới. Ứng dụng này không hỗ trợ các yêu cầu “Không theo dõi”. Để xác định xem bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba mà nó sử dụng có đáp ứng yêu cầu “Không theo dõi” hay không, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Bên kiểm soát dữ liệu có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Người dùng của mình trên trang này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên, tham khảo ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở phía dưới. Nếu Người dùng phản đối bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, Người dùng phải ngừng sử dụng Ứng dụng này và có thể yêu cầu Bên kiểm soát dữ liệu xóa Dữ liệu cá nhân. Trừ khi có quy định khác, chính sách quyền riêng tư hiện tại áp dụng cho tất cả Dữ liệu cá nhân mà Bộ kiểm soát dữ liệu có về Người dùng.

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY

NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU VÀ CHỦ SỞ HỮU info@enabot.com Xin chúc mừng! Bạn đã đi đến cuối cùng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc Chính sách quyền riêng tư này.